İnsan Kaynakları Politikamız

 • Şirketimizin ihtiyacı olan kadroları belirlemek ve bu kadrolara uygun, yeterli ve yetenekli personeli seçmek, seçimde adaylara eşit fırsat tanımak, objektif olmak,

 • Çalışanların bilgi ve yeteneklerine uygun görevlerde çalışmalarını sağlayarak işgücü ve bütçe imkanlarından etkin ve verimli yararlanmak,

 • Çalışanların eğitimine önem vermek ve bu amaçla her yıl eğitim programları için İnsan Kaynakları Yönetimi bütçesinde karşılık ayırmak,

 • Çalışanların yetişmesine, gelişmesine, başarılı olmasına ve yükselmesine imkan sağlamak,

 • Çalışanların iş etkinliğini ve çalışma verimini artırıcı düzenlemeler yapmak,

 • Çalışanlarda, şirkete bağlılık duygusunun gelişmesini sağlamak.

satış sonrası hizmetler

İnsan Kaynakları Uygulamalarımız

 • İŞE ALIM SÜRECİ
  Aksan Yazılım nezdinde yapılan norm kadro çalışmalarına göre açık bulunan kadro, işe alım portalları ve medya aracılığı ile ilana çıkılır. Bu ilan aynı zamanda Şirket internet sitesinden de duyurulur. Gelen başvurular üzerinden değerlendirmeler yapılarak başvuran adaylar, bir dizi mülakat sürecinden geçer. Bu mülakat sonucu başarılı olan adaylar Aksan Yazılım ailesine katılarak iş yaşamlarında güzel bir sayfa açmış olurlar.
 • ORYANTASYON
  İşe alım kararı verilen adaylar; Şirket hakkında bilgilendirmek, kurum kültürü ve görev yapacağı pozisyona alıştırmak ve iş süreçlerini öğretmek amacıyla oryantasyon programından geçerler. Oryantasyon programlarının içeriği ve süresi, pozisyonun özelliğine göre değişiklik göstermektedir.
 • EĞİTİM VE GELİŞTİRME UYGULAMALARI
  Şirket genelinde kişisel ve mesleki gelişime önem verilmekte ve çalışanlarımızın devamlı kendilerini geliştirmeleri için çeşitli eğitim programları uygulanmaktadır. Her yılın Aralık ayında, şirketlerden ve çalışanlarımızdan gelen talepler doğrultusunda yıllık eğitim planı yapılmaktadır. Bu eğitim planı dahilinde bazı eğitim programları Şirket tarafından ortak, bazı eğitim programları ise şirketlerimize özel düzenlenir ve uzman eğitimciler tarafından uygulanır.
 • KARİYER YÖNETİMİ
  Şirketlerimizde yer alan kadrolar ve çalışanlarımız ile ilgili kariyer planlama çalışmaları yapılmaktadır. Her bir pozisyona ait kariyer yolları belirlenmekte,  kadronun gerektirdiği yetkinlikler ve çalışanlarımızın yetkinlikleri ile ilgili eşleştirmeler yapılmakta ve bu çalışma da eğitim ihtiyacı analizine veri sağlamaktadır. Böylece çalışanlarımız bir üst kadro için hazırlanmaktadır. Ayrıca şirketlerimiz arasında bir üst pozisyona terfi imkanları da bulunmaktadır.
 • PERFORMANS YÖNETİMİ
  Şirketimiz  genelinde yetkinlik ya da hedef bazlı performans sistemi uygulanmakta ve sonuçlar çeşitli insan kaynakları fonksiyonları için kullanılmaktadır. Hedef bazlı performans sistemi 3 ayda bir, yetkinlik bazlı ise 6 ayda bir değerlendirilmektedir.

İş Başvuru Formu

[contact-form-7 404 "Not Found"]