• Malzeme ve Hizmet listeleri
 • Aktiviteler
 • Cari hesap kartları
 • Keşif/Bütçe(İmalat, Genel Gider, Genel Proje Bütçesi)
 • İmalat, İş Planı, Malzeme İhtiyaç Planlaması, Planlanan Ve Gerçekleşen Bütçe Karşılaştırması.
 • İmalat Kontrol Formları, İmalat İlerleme Formları.
SÖZLEŞME

 • İmalat Sözleşmeleri
 • Genel Hizmet Sözleşmeleri
 • Güvenlik Hizmetleri Sözleşmeleri
 • Malzeme Alım Sözleşmeleri
 • Kesintiler (Avans, Barter, Nakdi Teminat, Kat’i Teminat, Stopaj, Damga Vergisi, Sgk, vb…)
 • Sözleşme Ve Birim Fiyatları
 • Metrajlar
 • Tutanaklar
 • Barter Daire Bilgileri
 • Zeyilname
 • Ek Protokoller
 • Pursantaj

HAKEDİŞ

 • Toplam Hakediş
 • Önceki Hakediş Toplamı
 • Ödenecek Hakediş
 • Hakediş Özeti
 • Yeşil Defter
 • İhsarat
 • Tutanaklar
 • Ataşman
 • Metraj Cetveli
 • Hakediş Onayı
 • Faturalandırma
TALEP İŞLEMLERİ

 • Talep Oluşturma (Mobil Cihazlar veya Programa Üzerinden) Malzeme ve Hizmet, Marka ve Özellik, Kullanım Yeri (Keşiften Bağlantılı),Termin Tarihi.
 • Onay Süreçleri
 • Stok Kontrolü
 • İhtiyaç Miktarının Onay veya Red İşlemi
 • Onaylanan Malzeme ve Hizmetlerin Satınalma Ekranına Düşmesi.

TEKLİF İŞLEMLERİ

 • Tedarikçilerden Tekliflerin Toplanması
 • Telefon, Fax, Mail yolu ile
 • Web Üzerinden Elektronik Form Aracılığı ile Tedarikçilerden Tekliflerin Otomatik Olarak Toplanması.
 • Teklif Karşılaştırma ve Değerlendirme İşlemleri ( Mukayese Formu )
 • Teklifin Optimum Ölçekte Otomatik Olarak Sistem Tarafından Kullanıcıya sunulması.
 • Teklif Değerlendirme Formunun Onaya Sunulması.
 • Onaylanan Tekliflerin Siparişe Dönüştürülmesi.
 • Siparişin Verilmesi
 • Alınan Malzeme ve Hizmetin Sevk Takibi
 • Stok İşlemleri
 • Kasa İşlemleri
 • Banka İşlemleri
 • Çek İşlemleri
 • Senet İşlemleri
 • Banka Kredi Takibi (Rotatif, Spot, vb.)
 • Hesap Yönetimi
 • Muhasebe Fişleri
 • Genel Mizan
 • Aylık Mizan
 • İki Tarih Arası Mizan
 • Bilanço
 • Gelir Tablosu
 • E-Defter
 • Satın Alma İrsaliyeleri
 • Satış İrsaliyeleri
 • Stok Fişleri (Sarf, Fire, Sayım Eksiği Fişi, Sayım Fazlası Fişi)
 • Personel Sicil ve Özlük Takibi (Sağlık, Eğitim, İzin, Aile, Zimmet Bilgileri)
 • Personel Puantaj İşlemleri (Bordlama)
 • Gelen Evrak (Her türlü evrağın taratılıp sisteme yüklenmesi. Sözleşme, irsaliye, fatura, vb.)
 • Giden Evrak (Her türlü evrağın taratılıp sisteme yüklenmesi. Sözleşme, irsaliye, fatura, vb.)
 • Hizmet İş Emirleri
 • Bakım İş Emirleri